ហេតុអ្វីបានជាការវេចខ្ចប់សំណប៉ាហាំង

packing

ការវេចខ្ចប់ដែលលក់ផលិតផល

អតិថិជនរបស់យើងជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់សំណប៉ាហាំងសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងៗគ្នា។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានលឺញឹកញាប់បំផុត៖

1. កញ្ចប់អំណោយដោយមិនចាំបាច់វេចខ្ចប់បន្ទាប់បន្សំ។

2. យីហោ, ការប្រមូល, តម្លៃយល់ឃើញខ្ពស់។

3. ការវេចខ្ចប់ការពារ។

ស្ថេរភាពធ្នើ។

៥. អាចកែច្នៃបាន ១០០ ភាគរយនិងធ្វើពីដែកកែឆ្នៃ។

6. ការចាប់ភ្នែកនៅក្នុងវាលដែលមានអ្នកប្រកួតប្រជែងច្រើន។

7. ផលិតនៅប្រទេសចិន។